En lidenskap som gnistrer

OMNIPRO ER RESULTATET AV MÅLRETTET ARBEID OVER MANGE ÅR

Den første gangen Olav satt på hesteryggen var på en ferie i New Zealand, som lånte sine majestetiske baktepper til Ringenes Herre-trilogien. Olav hadde en uforglemmelig opplevelse og fikk umiddelbart sansen for ridning. Så snart han var hjemme i Oslo igjen begynte han med ridetimer. Først 1 time på lørdagene. Så ballet det på seg, til han red 3-4 ganger i uken, kjente alle på stallen, medlem i sportsklubben, ansvarlig for å arrangere sprang- og dressurstevner.

Dressurstevnene gikk fint, men Olav var ikke fornøyd med måten tidtakingen ble gjort på sprangstevnene. Her var det en funksjonær som sto med en manuell stoppeklokke, og noen banemannskap som veivet et flagg når en ekvipasje red forbi. Dette kunne umulig være nøyaktig tidtaking! Fra tidligere hadde han utviklet en tidtaker for gokarter, og visste godt at den menneskelige responstiden tilsa at denne manuelle tidtakingen i beste fall ville ha en nøyaktighet på et halvt sekund. Sprangridning avgjøres på 1/100 sekund. Dette avviket i nøyaktighet var for stort til at vi kunne føle oss trygge på at det alltid var den beste ekvipasjen som vant.

Det måtte finnes en bedre måte. Selvfølgelig fantes det generelle tidtakere som kan brukes til en rekke idretter og baner, som svømming, roing, løping, etc. Disse er veldig godt egnet til baner der start- og mållinjen er fast, og aldri flytter seg. Optikken er best egnet til det fordi de typisk benytter tynne optiske stråler som bare går i én retning. Men det er ikke slik på en sprangbane der start- og mållinjen bestemmes av banetegneren, og kan flyttes fra én klasse til den neste. Slik optikk kan gi feilpasseringer som følge av vibrasjoner fra passerende ekvipasje, etc. Disse tradisjonelle tidtakerne har gjerne brukermanualer på over 100 sider, og dette er svært krevende å sette seg inn i for de som er frivillige på et arrangement og ikke profesjonelle tidtakere. Til sist er de fleste tidtakere låst til sitt grensesnitt med membrantastatur og lite svart/hvitt display.

Utviklingen av en ny tidtaker begynte, men det var noe som manglet. Så kom Sandra med på laget, og med hennes unike bakgrunn som sosialantropolog og interaksjonsdesigner så kunne vi redesigne hele produktet fra brukerens perspektiv. Vi intervjuet sprangdommere og brukte vår kombinerte ekspertise innen elektronikk, optikk, mekanikk og interaksjonsdesign til å designe en helt ny tidtaker. Den optiske porten ville nå benytte mange sendere og mottakere slik at de kan se i alle retninger, vurdere hvilken vei strålen skal gå og deretter stille inn signalstyrken på den infrarøde strålen – helt uten at brukeren trenger å gjøre noe som helst!

OmniPro tidtakeren har faktisk blitt designet ene og alene for ridesporten, slik at de unike utfordringene denne sporten gir blir møtt på best mulig måte uten å måtte inngå kompromiss pga kompatibilitet med andre idretter. Vår brukermanual er kun på noen få sider, og vi har også instruksjoner i form av animasjoner. Det kjøres på en Windows PC og er selvsagt helt integrert med Equipe programvare for stevnearrangører.

OmniPro-teamet setter brukervennlighet i førersetet, og alle våre designavgjørelser er tatt for at nettopp arrangører av sprangstevner skal få den beste opplevelsen – både når stevnet pågår og også mellom stevnene! Vi har utviklet en ladekoffert der hele utstyret enkelt får plass, og som lader de optiske portene optimalt, slik at de alltid er klare til bruk.

Gi ditt neste stevne Kraften av OmniPro og gi sportskomitéen deres det beste verktøyet for et godt avviklet stevne med nøyaktige resultater. Vi tilbyr OmniPro Club for mindre rideklubber og OmniPro Elite for klubber som vil ha FEI-homologert tidtaker.

Velkommen til en ny tid innen sprangridning.