Når starter leveransene av OmniPro Club?

Vi forventer å sende de første anleggene ut til kunder Q1 2023.