Når startet leveransene av OmniPro Club og OmniPro Basic?

Vi leverte til de første anleggene i August 2023.